FORGOT YOUR DETAILS?

ผงซักฟอก ตามแก้ไข

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำมาตรการลดค่าครองชีพประชาชน ว่า โครงการ ธงฟ้าประชารัฐ ที่ร่วมกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ ผลิตสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันเช่น ผงซักฟอก และจำหน่ายในราคาถูกกว่าปกติ 15-20% จะเริ่มเปิดตัวครั้งแรกวันที่ 9-11 เมษายนนี้ โดยเปิดจุดจำหน่ายใน 3 สถานีขนส่งหลักพร้อมกัน ได้แก่ สถานีรถไฟหัวลำโพง สถานีขนส่งหมอชิต และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. เบื้องต้นจะมีสินค้าไปจำหน่ายให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 18 กลุ่มสินค้า รวม 48 รายการ ต่อจากนี้สินค้าจากผู้ผลิตจะส่งเข้าร้านค้าย่อยในเครือข่ายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เริ่มที่ 500 ร้านค้า ร้านค้าชุมชนในโครงการกองทุนหมู่บ้านที่มีทั่วประเทศ 19,000 แห่ง และร้านค้าในกรมพัฒนาชุมชน 790 แห่งทั่วประเทศ เป็นต้น ในส่วนของร้านอาหารปรุงสำเร็จราคาไม่เกิน 35 บาทหรือร้านหนูณิชย์ ในวันที่ 7 เมษายนนี้ จะนำร่องเปิดตัวร้านหนูณิชย์ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เริ่มต้นที่ 158 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้มีทางเลือกในการซื้ออาหารคุณภาพราคาประหยัด และปลายเดือนเมษายนนี้จะเปิดตัวร้านหนูณิชย์เกรดเอ

TOP