FORGOT YOUR DETAILS?

KIMSOFT กระดาษทิชชูม้วนเล็ก

นุ่น เหนียว ซึมซับเยี่ยม
กระดาษม้วน Kimsoft ได้ถูกพัฒนาอย่างลงตัว สำหรับการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทำให้กระดาษม้วนของ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขว้าง ด้วยเนื้อกระดาษที่ได้มาตรฐาน นุ่น เหนียว ซึมซับดี


ขนาดต่อแผ่น 9.75 x 13.75 เซนติเมตร
ความยาวต่อม้วน 17.6 เมตร

TOP