FORGOT YOUR DETAILS?

ผงซัก เงินฟอก

“สศช.”เตือนสติเร่งออมห่วงคนหมดหวังปลดแอก สศช.เผยแนวโน้มครัวเรือนไทยเสี่ยงเป็นหนี้ซ้ำซ้อน  แบกหนี้มากกว่าการออมผลพวงนโยบายประชานิยมรัฐ ห่วงคนรายได้น้อยมีปัญหาการยังชีพเมื่อเข้าสู่วัยชราภาพ ให้ติดตามสินเชื่อรถยนต์คันแรกชี้ไตรมาส 4 ปีนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีปัญหาหรือไม่ นางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เปิดแถลงถึงผลสำรวจภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2555 พบว่า ครัวเรือนไทยเสี่ยงเป็นหนี้ซ้ำซ้อนและเป็นหนี้มากกว่าการออม โดยมีครัวเรือน 9.09 ล้านครัวเรือนหรือ 45% ของครัวเรือนทั่วประเทศไม่มีความสามารถในการออม ทั้งนี้ ในไตรมาส 4 ปี 55 ครัวเรือนมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคบุคคลมีมูลค่า 2,914,288 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.6% เป็นการเพิ่มขึ้นมากในสินเชื่อซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น 33.9% ตามการเพิ่มขึ้นของยอดขายรถยนต์ ที่เพิ่มสูงขึ้น 312.9% โดยเฉพาะในโครงการรถคันแรกซึ่งทยอยส่งมอบในไตรมาส 1 และ 2 ของปี 56 ส่วนจะมีการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ คงจะเห็นได้ชัดในไตรมาส 4 ของปี 56 ขณะนี้ยังประมาณการไม่ได้ ขณะเดียวกันด้านสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 29.4% จำแนกได้เป็นสินเชื่อภายใต้การกำกับคือสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงลีสซิ่งมียอดคงค้างรวม 251,549

ผงซักฟอก

“สมคิด”ชี้ไทยเศรษฐกิจถดถอย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ประเทศไทยมีอาการเศรษฐกิจถดถอย จาก 4 เสาหลัก ทั้งการส่งออก การบริโภค การลงทุน และการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ทรุดลงพร้อมกัน ทำให้ในระยะสั้นภาพเศรษฐกิจไม่น่าจะฟื้นตัวได้ แม้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้ดี แต่คงไม่ยั้งยืนอย่างแน่นอน โดยต้องมีการเร่งปฎิรูปประเทศอย่างจริงจัง ทั้งปัญหาด้านโครงสร้าง การศึกษา การเกษตร และปัญหาความไม่แน่นอนจากการเมือง เพื่อไม่ให้ประเทศเกิดความเสื่อมถอย “ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยดีแค่เปลือก แต่ยังไม่สายเกินไปที่จะร่วมกันปฎิรูป ซึ่งต้องการออกมาเตือนภัยให้ผู้นำของประเทศทำงานอย่างจริงจัง เป็นตัวของตัวเองในการสั่งงานหรือเลือกคนมาทำงาน โดยให้มองผลประโยชน์ให้กับประเทศเป็นหลัก และนักการเมืองต้องมีจิตสำนึก รวมทั้ง ภาคเอกชนและประชาชน ต้องรวมพลังให้ประเทศสามารถเข้มแข็งต่อไปได้”   ทั้งนี้รัฐบาลต้องเป็นแกนหลัก ทั้งปรับปรุงโครงสร้างการส่งออก ดูแลภาคการเกษตรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ถึงจะเกิดการบริโภคในประเทศ สร้างการเมืองให้มีความมั่นคง เพื่อให้นักลงทุนในประเทศและต่างชาติไม่มีความเสี่ยงที่จะเข้ามาลงทุน รวมทั้ง การใช้จ่ายภาครัฐที่ต้องมีประสิทธิภาพให้มากขึ้น เพราะกำลังเกิดปัญหา โดยเฉพาะการขาดดุลการค้าของไทยอยู่ที่ 500,000 ล้านบาท และปลายปีจะสูงถึง 1 ล้านล้านบาท   ข่าวโดย :เดลินิวส์  

ผงซักฟอก

“พาณิชย์”วอนตรึงราคาสืนค้า กรมการค้าภายใน ขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในชีวิตประจำวัน ตรึงราคาขายต่อจนถึงสิ้นปีนี้ หากมาตรการเก่าหมดอายุสิ้นเดือนก.ย. พร้อมกล่อมสถานีขนส่งขายน้ำดื่มตามราคาแนะนำขวดละ 7 บาท เมื่อวัน ที่ 26 ส.ค. นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมยังไม่มีนโยบายให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาขายสินค้า เพราะยังอยู่ในช่วงขอความร่วมมือตรึงราคาขายจนถึงสิ้นเดือนก.ย.นี้ แต่หากพ้นระยะเวลาการขอความร่วมมือแล้ว จะเชิญผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจำวัน มาหารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาต่อจนถึงสิ้นปีนี้ เพราะต้นทุนการผลิตยังไม่ปรับขึ้นมากจนทำให้ต้องปรับขึ้นราคาขาย และผู้ประกอบการยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อยู่ สำหรับสินค้า สินค้าสำเร็จรูปกลุ่มที่มีต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นจากราคา วัตถุดิบในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น เช่น ทองแดง ตะกั่ว ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าจะให้ปรับขึ้นได้หรือไม่ ไม่ใช่ขอมาก็อนุมัติทันที ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก จะปรับขึ้นราคาขายนั้น ในช่วงที่ผ่านมา การขายอยู่ในภาวะซบเซา ผู้ประกอบการจึงต้องทำโปรโมชั่นลดราคาขาย แต่ขณะนี้ ภาวะตลาดปกติแล้ว จึงเลิกการจัดโปรโมชั่น ซึ่งไม่ใช่เป็นการขึ้นราคาขาย นอกจากนี้ กรมได้เชิญผู้บริหารสถานีขนส่งต่างๆ เช่น สถานีขนส่งสายเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) สถานีขนส่งสายใต้ สถานีรถไฟหัวลำโพง ฯลฯ มาหารือเพื่อให้กลับไปทำความเข้าใจกับร้านค้าน้ำดื่มภายในสถานีขนส่ง

ผงซักฟอก

พาณิชย์” จับมือ “ห้างสรรพสินค้า”ลดค่าครองชีพจนถึงสิ้นปี “พาณิชย์” จับมือ “ห้างสรรพสินค้า” จัดมหกรรมสินค้าธงฟ้า ตลอด 3 เดือนจนถึงสิ้นปี หวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชน และกระตุ้นการปริโภคช่วงโค้งสุดท้ายปี 55 เตรียมต่ำว่าราคาปกติ 20-40% นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 กระทรวงพาณิชย์จะจัดมหกรรมธงฟ้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ทดแทนการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำ และลดภาระค่าครองชีพประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยประเมินว่าในระยะเวลา 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ จะช่วยลดภาระประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมร่วมกับห้างค้าปลีกในการจัดโครงการ “มหกรรมลดค่าครองชีพราคาธงฟ้า” โดยห้างจะจัดสินค้าและพื้นที่ในการลดราคาสินค้า ต่ำว่าราคาปกติ 20-40% ในช่วง 3 เดือนนี้เช่นกัน ซึ่งห้างค้าปลีกที่ตกลงเข้าร่วมโครงการแล้ว ได้แก่ ห้างเทสโก้ โลตัส ห้างบิ๊กซี ห้างแม็คโคร ห้างเดอะมอลล์ ห้างเซ็นทรัล ห้างตั้งฮั้วเส็ง และร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น ข่าวโดย :

ผงซักฟอก

ประจิน”เชื่อไตรมาส 4 เศรษฐกิจฟื้น   พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เปิดเผยภายในงาน “ ไทยแลนด์ อินดัสตรี เอ็กโปค์ 2014….มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี เอสเอ็มอียั่งยืน คืนความสุขให้ประชาชน” ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยตรมาส 4 นี้ เชื่อว่า จะฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด หลังจากช่วง 6 เดือนแรกที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้อนุมัติโครงการต่าง ๆ ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เตรียมปรับโครงสร้างพลังงาน เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่กำลังจะเติบโต “ช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ผมไม่ได้รู้สึกหนักใจต่อความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ เพราะติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเศรษฐกิจ เป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาประเทศที่นำไปสู่ความมั่นคง และมั่งคั่งควบคู่กัน โดยความยากลำบาก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารประเทศของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่ขึ้นอยู่กับทุกภาคส่วนทั้งเอกชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันประสานงานบริหารประเทศไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าต่อไป ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน” ขณะเดียวกัน ได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป)

ผงซักฟอก แม่สอด

“แม่สอด-เมียวดี” ศูนย์กลางสินค้าเออีซี   “เราใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวนำเพื่อให้คนพม่าได้รู้จักที่จะใช้สินค้าของไทยผ่านการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเยือนเป็นการสร้างอุปสงค์ให้เกิดขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยนำการค้าขายตามไป” นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก บอกเคล็ดลับในการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ในบรรดาแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเนื้อหอมที่สุดอย่างเมียนมาร์ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่มีความพยายามจากภาคเอกชนที่จะผลักดันให้มีฐานะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เรียกได้ว่าเป็นเมืองชายแดนขนาดย่อมแต่มูลค่าการค้ากลับไม่เล็กไปตามขนาดของชุมชนเมือง เพราะในปี 2556 ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกสินค้าจากไทยที่ด่านแม่สอด-เมียวดีแห่งนี้มีมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท สินค้าที่ส่งออกผ่านด่านชายแดนแห่งนี้มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงสินค้าประเภทอุตสาหกรรมและสินค้าจำพวกวัสดุก่อสร้างโดยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีเป็นจุดรวบรวมสินค้าซึ่งผู้ค้าไม่ว่าจะจากไทยหรือต่างชาติจะต้องนำสินค้ามารวมไว้ที่จุดนี้ก่อนจะมีคู่ค้าจากฝ่ายเมียน มาร์มาทำหน้าที่กระจายสินค้าในเขตเมียนมาร์ต่อไปโดยผู้นำเข้าสินค้าสามารถขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้ากว่า 300 ชนิดได้จากที่นี่ได้ทันที แม่สอดถือเป็นด่านพรมแดนที่มีมูลค่าการส่งสินค้าออกสูงที่สุดกว่าด่านอื่น ๆ แม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างตรงเส้นทางขึ้นเขาเพื่อไปยังเมืองก๊อกกะแร๊กระยะทาง 32 กิโลเมตรที่จะต้องสลับวันไปและกลับแต่ในอนาคตหากเส้นทางบายพาสที่กำลังก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ มูลค่าการค้าขายของแม่สอดอาจจะขึ้นไปถึงแสนล้านบาท “ถนนที่กำลังก่อสร้างอยู่เหลือเวลาอีกแค่ร้อยกว่าวันก็จะเสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้ผ่านขั้นตอนการบดอัดมาเรียบร้อยแล้วคาดว่าในฤดูร้อนนี้รถบางชนิดก็สามารถใช้เส้นทางก่อนได้ ถ้าเส้นทางนี้สะดวกเมื่อไหร่การส่งสินค้าออกจากไทยก็จะยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะสามารถย่นระยะเวลาการกระจายสินค้าได้อีกเยอะ” เมียวดีนอกจากจะเป็นเมืองชายแดนที่ถือว่าอยู่ใกล้กับเมืองหลวงเก่าอย่างย่างกุ้งมากที่สุดแล้ว หากเส้นทางนี้เสร็จสมบูรณ์ก็จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าเข้าและออกจากเมียน มาร์ได้เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปสู่มัณฑะเลย์ซึ่งจะเป็นเมืองศูนย์กลางกระจายสินค้าเหมือนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจซึ่งจะมีสินค้าจากไทย จีนและอินเดียมุ่งตรงมาสู่ก่อนจะกระจายต่อไปยังเมืองอื่น ๆ ของเมียนมาร์ รวมทั้งเป็นเส้นทางส่งออกที่เชื่อมโยง 4 ประเทศเข้าด้วยกัน โดยเมียนมาร์มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว “จากที่ได้ไปสำรวจเส้นทางเมืองมะละแหม่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคาราวานจากไทยเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์พบว่าปัจจุบันนี้ถนนของเมียนมาร์มีการพัฒนากว่าเดิม มาก มีการแบ่งเส้นทางสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกอย่างชัดเจนเพราะเมียนมาร์ให้ความสำคัญกับเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ขณะที่หอการค้าจังหวัดตากเองก็ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโดยใช้เป็นตัวนำไปสู่การค้าและการลงทุนในส่วนอื่น ๆ เป็นการสร้างอุปสงค์ก่อนเพื่อให้เกิดความต้องการแล้วจึงค่อยตามมาด้วยการนำสินค้าไปขาย” คุณสุจิตรา จงชาณสิทโธ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ผงซักฟอกรางวัล

“สมุทรสาคร EXPO 2016” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สมุทรสาคร กิ๊ฟเก๋ ฟู๊ดเฟี๊ยว” โชว์ของดีหลากหลายประจำจังหวัด พร้อมการแสดงต่างๆ มากมาย ร่วมงานได้ 16-20 มี.ค. นี้ ณ ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวถึงการจัดงาน “สมุทรสาคร EXPO 2016 ครั้งที่ 7” นี้ว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย และเพิ่มช่องทางการค้าระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค ตามคำขวัญของจังหวัด คือ “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” ภายในงานมีไฮไลท์มากมาย อาทิ ประตูทางเข้าที่เนรมิตป้อมวิเชียรโชฎกไว้อย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ, อุโมงค์ไฟ ที่ต้องการสื่อสารถึงเรื่องราวของจังหวัดสมุทรสาคร,การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สนุกสนานกันไปกับศิลปินชื่อดังที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้กับงาน อาทิ เช่น บิว กัลยาณี /แจ๊ส สปุ๊คนิก / Mocca

น้ำยาซักผ้า ผงซักฟอก แอป

พาณิชย์ไล่บี้สินค้า หลังค่าไฟฟ้าลดลง? นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการมอบตราสัญลักษณ์ตามโครงการ “พัฒนาสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร”

น้ำยาซักผ้า ผงซักฟอก แอป

กรมสรรพากรแจงบริจาคช่วยเนปาลลดหย่อนภาษีได้ ทั้งผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

น้ำยาซักผ้า ผงซักฟอก แอป

เอกชน-นักวิชาการ เปิดผลสำรวจ ขอรัฐชะลอขึ้นค่าแรงปี 59 หวั่นกระทบราคาสินค้า หลังขึ้นค่าแรงแพงกระทบต้นทุน แต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม“

TOP