FORGOT YOUR DETAILS?

ผงซักฟอก มีที่มาอย่างไร

by / / ผงซักฟอก หมายถึงอะไร, สาระความรู้

ผงซักฟอก ( Detergent ) เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวัน เราใช้ผงซักฟอกเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และภาชนะต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องจักรกลโรงงาน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ใช้ผงซักฟอกในการซักล้างเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผงซักฟอกได้มีการผลิตขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่องจากในขณะนั้นไขวัวและน้ำมันพืชซึ่งเป็นวัตถุสำคัญในการผลิตสบู่เกิด ขาดแคลน นักวิทยาศาสตร์จึงได้คิดค้นสารสังเคราะห์ขึ้นใหม่ ต่อมาจึงได้มีการค้นคว้าพัฒนาสูตรผงซักฟอกอย่างกว้างขวาง พร้อมกับความนิยมใช้ผงซักฟอกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันผงซักฟอกนอกจากใช้ทำความสะอาดแล้วยังสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อให้ได้ผลในเรื่องอื่นมากขึ้น เช่น ผงซักฟอกแอปสามารถเพิ่มสารป้องกันแสงแดดลงบนผ้าได้ ทำให้กลายเป็นผงซักฟอกของไทยเจ้าแรกในโลกที่ผงซักฟอกกันแดดได้

 

กำเนิดผงซักฟอก

ผงซักฟอก มีความหมายแรกคือ อะไรก็ตามที่ทำความสะอาด ความหมายนี้ใช้เรื่อยมาจนในราว ค.ศ. 1941 จึงหมายถึงทั้งสบู่และผงขัดทุกประเภท

คำว่า ผงซักฟอก ( Detergent ) มีความหมายแรกคือ อะไรก็ตามที่ทำความสะอาด ความหมายนี้ใช้เรื่อยมาจนในราว ค.ศ. 1941 จึงหมายถึงทั้งสบู่และผงขัดทุกประเภท แล้วจึงมีความหมายเจาะจงหมายถึงตัวทำความสะอาดชนิดใหม่ที่ไม่เกิดตะกอนเยื่อที่จับอยู่ที่ก้นภาชนะความหมายนี้อุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องรับเอาไปใช้ก่อนเพื่อบรรยายคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องชนิดใหม่ว่าจะช่วยจับสิ่งเหนียวที่เกิดจากการเผาไหม้ในระบบกันสะเทือนได้ ค.ศ. 1947 เสร็จสงครามโลกครั้งที่ 2 ใหม่ ๆ ผงซักฟอกจึงเริ่มมีบทบาท และมีมากขึ้นจนชนะสบู่

 

TOP