จัดมหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงาน


กระทรวงพาณิชย์จัดงาน ได้มีการจัดมหกรรมธงฟ้าเพื่อช่วยลดค่าครองชีพแรงงานไทยในย่านนิคมอุตสาหรรมและสถานประกอบการทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าไว้เพื่อลดค่าครองชีพลองมากกว่า 10 ล้านบาท

screenshot.20


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้เปิดงาน มหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงาน ครั้งที่ 15 เพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้ลูกจ้าง แรงงาน ในย่านนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 4 ต.ค.นี้ ที่บริเวณสนามหน้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า มาจัดจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป 20–40% รวมกว่า 300 คูหา ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัดจากร้านหนูณิชย์  สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปจากศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (ฟาร์ม เอ้าท์เล็ท) สินค้าโอทอป และสินค้าจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 20,000 คนในช่วงดงกล่าว และลดค่าครองชีพประชาชนได้ 8-10 ล้านบาท

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้เปิดงาน มหกรรมธงฟ้าเพื่อแรงงาน ครั้งที่ 15 เพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้ลูกจ้าง แรงงาน ในย่านนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. – 4 ต.ค.นี้ ที่บริเวณสนามหน้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า มาจัดจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป 20–40% รวมกว่า 300 คูหา ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาหารปรุงสำเร็จราคาประหยัดจากร้านหนูณิชย์  สินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปจากศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (ฟาร์ม เอ้าท์เล็ท) สินค้าโอทอป และสินค้าจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 20,000 คนในช่วงดงกล่าว และลดค่าครองชีพประชาชนได้ 8-10 ล้านบาท

screenshot.3

ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายที่จะช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้ลูกจ้าง แรงงาน ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในสถานประกอบการทั่วประเทศ อีกทั้งคณะกรรมการค่าจ้าง ได้เสนอมาตรการให้จัดคาราวานสินค้าโครงการธงฟ้า เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในย่านนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หรือแหล่งชุมชนอย่างทั่วถึง ดังนั้นกรมการค้าภายใน จึงได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และจังหวัด จัดงานจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดตามโครงการธงฟ้าในย่านนิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการหรือแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยของลูกจ้างทั่วประเทศ

“ตั้งแต่เดือนส.ค.ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ได้จัดงานธงฟ้าเพื่อแรงงาน ไปแล้ว 8 จังหวัด รวม 14 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ซึ่งมีลูกจ้าง แรงงาน และประชาชนให้ความสนใจมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้นำร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการหนูณิชย์ มาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัดจาน ชามละไม่เกิน 25 – 35 บาทด้วย ซึ่งสามารถเพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จราคาถูก และลดภาระค่าครองชีพได้อีกทางหนึ่ง… อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/economic/527261


Posted on