FORGOT YOUR DETAILS?

ครม.อนุมัติ”โชห่วยช่วยชาติ-ธงฟ้าลดค่าครองชีพ” วงเงิน 1,620 ล้าน

by / / ข่าวสาร

ครม.อนุมัติ”โชห่วยช่วยชาติ-ธงฟ้าลดค่าครองชีพ” วงเงิน 1,620 ล้าน

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงว่า ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจร ที่ จ.ภูเก็ตว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย วงเงิน 1,620 ล้านบาท

 

แยกเป็นโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” (หรือโครงการ 1 ร้านค้า 1 ชุมชน) วงเงิน 1,320 ล้านบาท และโครงการมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย วงเงิน 300 ล้านบาท สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” (1 ร้านค้า 1 ชุมชน) วงเงิน 1,320 ล้านบาท เป็นโครงการที่จะให้การสนับสนุนร้านโชห่วย รวมทั้งร้านอาหารธงฟ้า

 

โดยมีเป้าหมายจำนวน 10,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งร้านดังกล่าวจะจำหน่ายสินค้าที่จำเป็น 20 รายการ ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ผงชูรส น้ำปลา ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม UHT ซอสปรุงรส เนื้อสุกร เนื้อไก่ สบู่ ยาสีฟัน แชมพู ผงซักฟอก แป้งผงโรยตัว น้ำยาล้างจาน ผ้าอนามัย ยากำจัดยุงและแมลง โดยจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงชนิดของสินค้า ตามความจำเป็นและการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าแต่ละชนิดและตามสภาวะเศรษฐกิจ ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด รวมทั้งจัดทำสินค้าภายใต้ Brand “ร้านถูกใจ” เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนในราคาถูก โดยมีแผนการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จะเริ่มในช่วงเดือนเมษายน 2555 ในเขต กทม. ปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ 15 จังหวัด (ในเขตอำเภอเมือง) รวม 2,000 แห่ง และระยะที่ 2 เริ่มในเดือนพฤษภาคม 2555 ในทุกจังหวัดอีก 8,000 แห่ง

 

นายบุญทรงกล่าวว่า สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนประมาณ 10 ล้านคน สามารถซื้อสินค้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ 20 หรือในภาพรวมคาดว่าจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 36,000 ล้านบาท เพิ่มความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีส่วนช่วยเพิ่ม จีดีพีของประเทศ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังจะมีส่วนช่วยชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้าอื่นๆ ในท้องตลาด และจะส่งผลให้รายได้สุทธิของประชาชนเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

“โครงการมหกรรมธงฟ้า ลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย เป็นโครงการจัดงานธงฟ้าเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพโดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยจะมีการจัดงานจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในทุกระดับ ได้แก่ การจัดงานระดับประเทศ 3 ครั้ง ระดับภาค ภาคละ 2-4 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ระดับจังหวัดทุกจังหวัดรวม 76 ครั้ง (ไม่นับ กทม.) และระดับอำเภอทุกอำเภอรวม 878 ครั้ง” นายบุญทรงกล่าว

TOP