กิจกรรมเพื่อสังคมเดือน ก.ย. 62


มอบสิ่งของเครื่องใช้บริจาคให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์(ชื่นศรีผดุง) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เพื่อใช้ภายในโรงเรียน

ทีมงานบุญโชติฯได้เข้ามอบน้ำยาทำความสะอาด ผงซักฟอก และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ จ.เพชรบุรี

มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนบ้านจะหลวย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ตามรอยพ่อ เพื่อใช้ในกิจการต่างๆของทางโรงเรียน


Posted on

สินค้าแนะนำ