กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมของบริษัท


บริษัท บุญโชติ เทรดดิ้ง จำกัดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้จักแบ่งปันให้กับพนักงานเพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งได้ทำการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆตามสถานที่ดังต่อไปนี้

บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และอาหารให้กับ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อไว้ในในกิจการต่างๆของทางมูลนิธิต่อไป สิ่งของเครื่องใช้ที่บริจาคได้แก่ ผงซักฟอแอป ผงซักฟอกป๊อก น้ำยาถูพื้นคลีนฟลอ น้ำยาล้างห้องน้ำเควิค น้ำยาล้างจานบีเคลียร์ เป็นต้น

มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับบ้านกุ่มสะแก(บ้านพักคนชราเพชรบุรี)

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้ในทุกๆเดือน หากทางหน่วยงานต้องการสิ่งของเครื่องใช้ หรือ เคมีภัณฑ์ทำความสะอาด สามารถติดต่อทางบริษัทฯได้ทุกเมื่อ


Posted on

สินค้าแนะนำ