กิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือเดือน ต.ค.


ผ่านมาอีกเดือน สำหรับเดือนนี้ทางบริษัทได้นำสิ่งของเครื่องใช้ น้ำยาทำความสะอาด ผงซักฟอก มอบให้มูลนิธิ โรงเรียน ต่างๆดังต่อไปนี้

มูลนิธิดวงประทีป

“มูลนิธิดวงประทีป” แสงสว่างของเด็กยากไร้
มูลนิธิดวงประทีปมีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาความแออัด และยากจนในชุมชนคลองเตย พ่อแม่ผู้ปกครองต้องตระเวนทำมาหากินตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ทำให้เด็กๆในอุปการะขาดการเอาใส่ใจดูแล ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังในสังคม ครูประทีป และครูมิ่งพร(พี่สาว) จึงรับดูแลเด็กเหล่านี้ โดยจัดการเรียนการสอน

สถานสงเคราะห์คนชรากาญจนบุรี

สถานสงเคราะห์คนชรากาญจนบุรี
ประวัติความเป็นมาของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อลำไยอุปถัมภ์) แห่งนี้สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พระมงคลสิทธิ์คุณ(หลวงพ่อลำไย)เจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์ และเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า น่วมกับสภากาชาดไทยเป็นผู้ริเริ่มในการจัดสร้างสถานสงเคราะห์คนชราตามพระดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


Posted on

สินค้าแนะนำ