FORGOT YOUR DETAILS?

“พาณิชย์”วอนตรึงราคาสืนค้า

by / / ข่าวสาร

“พาณิชย์”วอนตรึงราคาสืนค้า

กรมการค้าภายใน ขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในชีวิตประจำวัน ตรึงราคาขายต่อจนถึงสิ้นปีนี้ หากมาตรการเก่าหมดอายุสิ้นเดือนก.ย. พร้อมกล่อมสถานีขนส่งขายน้ำดื่มตามราคาแนะนำขวดละ 7 บาท

เมื่อวัน ที่ 26 ส.ค. นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมยังไม่มีนโยบายให้ผู้ประกอบการปรับขึ้นราคาขายสินค้า เพราะยังอยู่ในช่วงขอความร่วมมือตรึงราคาขายจนถึงสิ้นเดือนก.ย.นี้ แต่หากพ้นระยะเวลาการขอความร่วมมือแล้ว จะเชิญผู้ประกอบการเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพในชีวิตประจำวัน มาหารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาต่อจนถึงสิ้นปีนี้ เพราะต้นทุนการผลิตยังไม่ปรับขึ้นมากจนทำให้ต้องปรับขึ้นราคาขาย และผู้ประกอบการยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อยู่

สำหรับสินค้า สินค้าสำเร็จรูปกลุ่มที่มีต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นจากราคา วัตถุดิบในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น เช่น ทองแดง ตะกั่ว ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าจะให้ปรับขึ้นได้หรือไม่ ไม่ใช่ขอมาก็อนุมัติทันที ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก จะปรับขึ้นราคาขายนั้น ในช่วงที่ผ่านมา การขายอยู่ในภาวะซบเซา ผู้ประกอบการจึงต้องทำโปรโมชั่นลดราคาขาย แต่ขณะนี้ ภาวะตลาดปกติแล้ว จึงเลิกการจัดโปรโมชั่น ซึ่งไม่ใช่เป็นการขึ้นราคาขาย

นอกจากนี้ กรมได้เชิญผู้บริหารสถานีขนส่งต่างๆ เช่น สถานีขนส่งสายเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต) สถานีขนส่งสายใต้ สถานีรถไฟหัวลำโพง ฯลฯ มาหารือเพื่อให้กลับไปทำความเข้าใจกับร้านค้าน้ำดื่มภายในสถานีขนส่ง ให้ขายน้ำดื่มบรรจุขวดใส (เพท) ตามราคาแนะนำที่กรมกำหนด โดยขนาด 500-600 ซีซี ขวดละ 7 บาท และขนาด 1.5 ลิตร ขวดละ 14 บาท

โดย ไทยรัฐออนไลน์

TOP